Kategorija:

Upravljačka jedinica za solarni sistem SOM 8 plus

Opis

Upravljačka jedinica za solarni sistem SOM 8 plus koristi se za složene solarne termičke sisteme. Istovremeno se može kotrolisati do 5 sistema za zagrevanje vode. Takođe je moguća podrška za centralno grejanje i zagrevanje bazena za plivanje. Moguće je upravljanje sa dva nezavisna kruga zagrevanja koji imaju vremensku (meteorološku) kompenzaciju. Unapred definisane funkcije pojednostavljuju podešavanje sistemskih parametara. Četiri PWM izlaza ( Pulse Width Modulation-Modulator Širine pulsa) omogućavaju varijabilne kontrolu brzine pumpi visoke efikasnosti. Moguć je obračun toplotne energije za tri grejna kruga kada je ugrađen merač protoka V40. Druga mogućnost je da se obračun toplotne energije dobije koristeći fabrički podatak o protoku za 7 grejnih krugova. Veliki ekran koji ima pozadinsko osvetljenje, punu grafiku koja prikazuje krive stanja i dijagrame. Njime se upravlja pomoću 7 tastera. Podaci se mogu snimiti na SD karticu koja se postavlja u odgovarajući prorez. Napajanje se isključuje i štedi električnu struju i time omogućava nisku potrošnju < 1 W.

Ø 15 ulaza za davače PT 1000

Ø 14 elektronskih releja od kojih je jedan naizmenični relej

Ø Četiri PWM izlaza (Pulse Width Modulation-Modulator Širine pulsa) omogućavaju kontrolu varijabilne brzine pumpi visoke efikasnosti

Ø Unapred definisane funkcije

Ø Prorez za memorijsku SD karticu

Ø Sat u realnom vremenu

Ø Obračun toplotne energije ili merenje

Ø Izlaz podataka (VBUS)

Ø Provera funkcije

Ø Program pasterizacije

Ø Elektronski relej za promenljivu brzinu rada cirkulacionih pumpi

Kat. Br. Model

Potrošača

230933 SOM 8 plus

5

Specifikacija

Model

SOM 8 plus

Visina

200 mm

Širina

253 mm

Debljina

43 mm

Broj faza

1/N/PE

Nazivni napon

100…240 V

Frekvencija

50…60 Hz

Prekidački opseg

1 (1) A

Ukupna struja prekidanja

6,3 A

IP klasa zaštite

IP 20

Broj ulaza

15

Broj prekidačkih izlaza

14