Kategorija:

Kompaktna solarna instalacija SOKI E premium

Opis

Toplotno izolovana kompaktna solarna instalacija je model sa dva voda koja je povezana sa visoko efikasnom pumpom i integrisanim solarnim kontrolerom. On ima 4 relejna izlaza i dva PWM izlaza (Pulse Width Modulation-Modulator Širine pulsa) koja omogućavaju kontrolu promenljive brzine pumpi visoke efikasnosti. Kontroler ima 5 x ulaza za davače PT 1000, impulsni ulaz i dodatni L izlaz za servo motore. Prorez za SD karticu omogućava jednostavno snimanje podatka. Veoma veliki ekran omogućava lako vizuelno razumevanje stanja sistema. Unapred definisane funkcije pojednostavljuju podešavanje parametara sistema. Kabel napajanja je sa fabrički ugrađenom utičnicom. Fabrički postavljen nosač omogućava laku montažu na zid. Oprema još sadrži sigurnosni ventil, nepovratni ventil, ventil za odzračivanje, termometar, manometar, protokomer,uređaj za ispiranje i punjenje.

Ø Integrisana pumpa visoke efikasnosti

Ø Sa sistemom ventilacije

Ø Integrisane kablovske kanalice

Ø 26 osnovnih sistema su unapred programirani

Ø Funkcija rada sa vakuumskim cevnim kolektorima

Ø Program pasterizacije

Ø Obračun toplotne energije ili merenje

Ø Odvođenje viška toplote

Ø Stratifikovani bojler (slojeviti)

Ø Provera funkcije

Ø Tehnologija za uštedu električne energije

Ø Integrisana upravljačka jedinica solarnog sistema

Kat. Br. Model

Tip cirkulacione pumpe

231014 SOKI E premium

Stratos TEC ST 15/7 PWM

Specifikacija

Model

SOKI premium

Visina

566 m

Širina

306 mm

Debljina

150 mm

Potrošnja

3 – 7 W

Maks. radna temperatura

120 °C

Maksimalni dozvoljeni pritisak

0,6 MPa

Priključak, cev

Rp 3/4

Priključak na ekspanzionu posudu

G 3/4

Priključak sigunosnog ventila

Rp 3/4

Opseg pokazivanja protokomera

1-15 l/min

Težina

6,6 kg

Faza

1/N/PE

Nazivni napon

230 V

Frekvencija

50 Hz