Kategorija:

Toplotna izplacija WDH 1000/1500 SBP

Opis

Visoko kvalitetna kruta EPTS pena za izolaciju sa izolovanim poklopcem za rezervoar SBP 1000 cool i 1500 E cool obezbeđuje najniže toplotne gubitke. Klinasti isečci i sloj vlaknastog izolatora obezbeđuju optimalno naleganje na bojler. Spoljna obloga je od bele plastike dok je poklopac od bazaltno sive. Toplotna izolacija je pričvršćena pomoću kukica koje se lako otpuštaju.

Ø Kompozitna toplotna izolacija je napravljena o krute pene i vlaknastog izolatora

Ø Najbolje izolacione osobine dolaze od grafitnih umetaka

Ø Pripremljeni za oblikovanje u segmente