Kategorija:

Rezervoar SBP 1000/1500 E SOL

Opis

Rezervoar tople vode za hidraulično odvajanje kruga za toplotnu pumpu i kruga za zagrevanje a kao dodatnim izmenjivačem sa glatkom cevi za integraciju solarnih sistema u glavni sistem zagrevanja. Namenjen je za razdvajanje, za produženje rada toplotne pumpe i da do određene mere da premosti periode bez energije. Moguće je proširenje dodatnom opremom koja se priključuje preko otvora sa prirubnicom i 6 navojnih priključaka. Kao dodatna oprema može se dobiti toplotna izolacija WD 1000/1500 SBP koja obezbeđuje izuzetno male toplotne gubitke.

Ø Priključak preko prirubnice DN 80 koristi se za toplotnu pumpu i krug grejanja.

Ø SBP 1000/1500 E SOL sa solarnim izmenjvačem

Ø Koristi se zajedno sa velikim toplotnim pumpama, na primer WPF 40, WPL 34-57

Ø Otvor prirubnice 280 mm sa slepom prirubnicom za upotrebu sa WTW, WTFS i FCR električnim potopljenim grejačima.

Ø Može se kombinovati sa do dva izvora toplote i dva električna potopljena grejača (BGC).