Kategorija:

Toplotna pumpa za solarni bojler SBB 401/501 WP SOL

Opis

Bojler tople potrošne vode za toplotne pumpe koje se kombinuju solarnim grejnim sistemima. Kada su koriste oba indirektna izmenjivača, mogu se priključiti toplotne pumpe sa većom izlaznom snagom grejanja. Oba izmenjivača toplote su emajlirana tako da se kamenac teško hvata na njih. Standardno se ugrađuju: PTC davač – termistor, termometar, zaštitna magnezijumska anoda koja pruža dobru otpornost prema koroziji, i slepa prirubnica. Toplotna izolacija od PU pene koja se direktno nanosi obezbeđuje niske toplotne gubitke dok je ona zaštičena oblogom od čvrste plastike. Bela plastična obloga, poklopac i dno u bazaltno sivoj. Bojler se isporučuje na pričvršćen za drvenu paletu.

Ø Zaštitna anoda protiv korozije se standardno ugrađuje

Ø Dodatna mogućnost montaže WTW, WTFS i FCR prirubnica

Ø Mogućnost ugradnje grejača u obliku šipke: 1 x G 1 1/2

Ø Dozvoljeni radni pritisak 1 MPa (10 bar)

Ø Kod SBB 501 WP SOL toplotna izolacija se može delimično ukloniti (u širini od 690 mm)