Kategorija:

Stojeći bojler za toplu vodu SBB 751/1001 SOL

Opis

Podni, zatvoreni neventilisani bojleri za rad sa toplotnom pumpom (testirani na pritisak), izrađeni od emajliranog čelika, za upotrebu sa rezervoarom toplote WTS 30 E ili WTS 40 E kao dodatnom opremom za grejanje tople potrošne vode. Bojler za tip SBB 751/1001 SOL sa glatkim cevima izmenjivača služi za povezivanje sa solarnim sistemom grejanja. Toplotna izolacija WDH SBB spada u dodatnu opremu i obezbeđuje najmanje toplotne gubitke. Zaštitna anoda se standardno ugrađuje. Gornji i donji otvor su zatvoreni slepim prirubnicama i u njih je moguće ugraditi potopljeni grejač sa prirubnicom (FCR 28 tip).

Ø Zaštitna anoda je standardni deo zaštite od korozije,

Ø Zagrevanje tople potrošne vode pomoću toplotne pumpe preko rezervoara toplote WTS 30/40 E (dodatna oprema),

Ø Dozvoljeni radni pritisak je 1,0 MPa (10 bar)