Kategorija:

Solarni komplet basic WP

Opis

Ø Kat. br. 228839

Ø Komplet za solarno grejanje namenjen za podršku sistemima sa toplotnom pumpom

Ø Sadrži komplet za pričvršćivanje na krov sa crepom, upravljačku jedinicu solarnog sistema sklop pumpe, ekspanzionu posudu i medijum za prenos toplote.

 

Poz.

Kat. br.

Model

Kol.

1

228927

SOL 27 basic

2

2

230141

SOM 6 plus

1

3

231011

SOKI basic

1

4

073469

Rebrasto crevo od nerđajućeg čelika

1

5

229322

KTH basic

1

6

074030

AG 18

1

7

073221

H-30 L, 10 litara

1

8

073222

H-30 L, 20 litara

1

9

230170

SOL R2

1

10

230175

SOL BP

2

Standardni sistem sa utroškom od 40 litara potrošne tople vode po osobi dnevno (topla voda na temperaturi od 45 °C); klimatska zona I – lokacija Würzburg; Orijentacija prema jugu; nagib krova 45°; bez senke; dužina pojedinačne cevi 10 m; cevna instalacija 100 % izolovana prema EnEV [Nemačka] (80% u unutrašnjosti, 20% spolja); Osunčanost: oko 40 do 60% godišnje u zavisnosti od karakteristika sistema i uslova za postavljanje instalacije. Sprovedite proračun dimenzionisanja za druge klimatske zone ili broj članova.