Kategorija:

SOL 23 premium oprema za pričvrščivanje

Opis

Sjajna strana kompleta SOL AS je predviđena za spajanje niza kolektora za već postojću krovnu pokrivku. Sjajna strana se montira na bočne strane niza kolektora (levo i desno) i služi za pouzdano zaptivanje krova od prodora vode. Za montažu jednog kolektora potreban je jedan ovakav komplet. Standardno pakovanje takođe sadrži i spojeve koji se samo utaknu SOL SV-R za hidrauličko povezivanje grupe kolektora. Međulim SOL AZ se koristi kada su dva kolektora postavljena jedan iznad drugog, na prelazu između nižeg i višeg kolektora. Međulim prekriva priključke na kolektoru i hidrauličke vodove.