Kategorija:

Upravljačka jedinica za solarni sistem SOM 7 plus

Opis

Upravljačka jedinica za solarni sistem SOM 7 plus se koristi sa standardnim solarnim grejnim sistemima za dobijanje tople potrošne vode i kao podrška centralnom grejanju. Upravljačka jedinica diferencijalne temperature predviđena je za dva korisnika. Postoji devet unapred definisanih konfiguracija sistema. Pored slikovitih dijagrama koji omogućavaju lako razumevanje informacija koje se odnose na funkcionisanje i radno stanje uređaja, višefunkcionalni ekran prikazuje i odabranu konfiguraciju sistema kao malu ikonu.

Ekran ima pozadinsko osvetljenje. Dobijaju se i 4 davača temperature PT 1000, rezervni osigurač, vijci i tiple, 4 uvodnice kabla i termalna pasta. Ležište davača na kolektoru se posebno naručuje.

Ø Za do dva korisnika

Ø Unapred je programirano 9 osnovnih sistema

Ø Funkcija provere

Ø Obračun toplotne energije

Ø Maksimalna temperatura bojlera

Ø Funkcija hlađenja kolektora

Ø Zaustavljanje kolektora u slučaju havarije

Ø Funkcija rada sa vakuumskim cevnim kolektorima

Ø Tehnologija štednje električne energije

Ø Program pasterizacije

Ø Elektronski relej za promenljivu brzinu rada cirkulacionih pumpi

Kat. Br. Model

Potrošača

230142 SOM 7 plus

2

Specifikacija

Model

SOM 7 plus

Visina

172 mm

Širina

110 mm

Debljina

46 mm

Broj faza

1/N/PE

Nazivni napon

100…240 V

Frekvencija

50…60 Hz

Ukupna struja prekidanja

4A

Prekidački opseg

1 (1) A

IP klasa zaštite

IP 20

Broj prekidačkih izlaza

4

Broj ulaza

2