Kategorija:

Solarni bojler za toplu vodu SBB 300-500 basic

Opis

Zatvoreni neventilisani podni solarni bojler (testiran na pritisak), čelični emajlirani, sa gornjim i donjim izmenjivačem, termometrom i prirubnicom inspekcionog otvora. Bojler je opremljen navojnim priključkom za montažu potopljenog grejača (BGC) koji se nalazi u gornjoj polovini bojlera, a takođe ima i inspecioni otvor ispod, (spoljni, 180 mm).

Direktno nanesena poliuretanska pena PU koja se nalazi u plastičnoj oblozi doprinosi niskim toplotnim gubicima.

Ø Zaštitna anoda je standardno ugrađena

Ø Izolacija je direktno nanesena poliuretanska pena koja se nalazi u metalnoj oblozi čime doprinosi niskim toplotnim gubicima

Ø Moguća je montaža FCR i BGC potopljenog električnog grejača sa prirubnicom

Ø Moguć je rad sa toplotnom pumpom