Kategorija:

SOL 23 premium panelni kolektori

Opis

Kolektor je posebno projektovan za vertikalnu ugradnju u krov. Premium kolektori se postavljaju u krov na mesto crepova (na primer španski crep) Sjajni okvir oko kolektora skraćuje vreme montaže i obezbeđuje da krov bude nepropustan. Laserom zavarena aluminijumska kutija apsorbera isporučuje sa visoko selektivnom vakuumskom prevlakom (Micro-Therm). Kolektor je izolovan na bočnim stranama i sa zadnje strane mineralnom vunom niske emisije gasova (sa crnim zadnjim delom). Njena osnovna osobina je niska toplotna provodljivost. Hidraulično povezivanje kolektora je ostvareno jednostavnim sistemom spajanja konektora. Priključci postavljeni na vrhu kolektora omogućavaju uštedu prostora i montažu nekoliko kolektora jedan do drugog do ivice zida. Nereflektujući stakleni pokrivač štiti apsorber i garantuje visok nivo propuštanja (transmisije) sunčeve svetlosti. Radni fluid je mešavina vode i glikola (H-30 L) što obezbeđuje neophodnu zaštitu od smrzavanja. Kućište kolektora je napravljeno od aluminijuma otpornog na morsku vodu.

Ø Visoka efikasnost

Ø Sjajni okvir je fabrički ugrađen

Ø PROFI CLICK® tehnologija povezivanja

Ø Jednostavan sistem povezivanja

Ø Nereflektujuće staklo

Ø Različite mogućnosti povezivanja

Ø Ataktivan dizajn

Ø Vizuelno dopadljiva ugradnja u krov

Ø Bez vidljivih hidrauličnih instalacija

Ø Visoko selektivna prevlaka apsorbera za najvišu efikasnost

Ø Laserski zavaren spoj aposrbera i „harfe“ od cevi koji obezbeđuje male toplotne gubitke

Ø Veoma dobra toplotna izolacija sprečava gubitke toplote

Kat. Br. Model

230020 SOL 23 premium

 

Specifikacija

Model

SOL 23 premium

Verzija

Ugradnja u krov

Tip

Vertikalni

Ugao nagiba

30°…8°

Povezivanje kolektora

22 mm brzorastavljivi priključak

Ukupna površina

2,63m2

Površina otvora

2,04 m2

Površina absorbera

2,03 m2

Maks. temperatura praznog hoda

218 °C

Zapremina fluida

1,2 l

Maks. radni pritisak

0,6 MPa

Nominalni protok

50…300 l/h

Pad pritiska pri 300 l/h

0,0037 MPa

Visina

2340 mm

Širina

1155 mm

Dubina

102 mm

Težina

54 kg

Iskoristivost

81%