Kategorija:

Ekspanziona posuda

Opis

Membranska ekspanziona posuda (ispitana) sa nosačima za zid, otporno H-30 L , trajno izdržava temperature od 70°C (dok vršne temperature mogu biti i više) sa vodom do solarne instalacije dužine najmanje 1 metar.